BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETNES

 

Nometne – tie ir neparasti piedzīvojumi, kas izmaina tevi un tavu dzīvi! Nometnē valda “trīsvienības” nosacījums: laiks, vieta un mērķi:

  • Nometne ir ilgstoša un nepārtraukta laikā: 24 stundas diennaktī vairāku dienu garumā. Lai pieņemtu patiesību, nodibinātu attiecības, nonāktu pie lēmuma pieņemšanas, kas izmainītu viņu dzīvi, nepieciešams laiks. Šis laiks ir nometnē!
  • Nometne notiek īpašā vietā, brīvi no darba, ieradumiem un ierastās ikdienas dzīves ietekmes. Nometnē tās dalībnieks ir pasargāts no pasaules ietekmes: TV, radiem, draugiem, skolotājiem, “ielas”.
  • Viss, kas notiek nometnē, pakļauts vienam mērķim: katru dalībnieku atvest pie pārliecības un pieaugsmes Kristū. Dalībnieks atrodas tikumiski tīrā, labestīgā vidē, uz Kristu centrētas aprūpes, mīlestības, prieka un atpūtas ieskauti, uz patiesām vērtībām orientēti.
  • Nometne – tā ir kalpošana, kura ietekmē cilvēka personības visas šķautnes. Nometnē ticība nevar palikt prāta vai jūtu līmenī. Te tā visdabiskākajā veidā iekļauj visu cilvēku.
 
Mēs pateicamies Dievam, ka Viņš mums deva iespēju divas maiņas tik neparastā laikā, kā 2020 gads. Iesākumā šī iespēja bija neskaidra un mistiska, bet mēs pieņēmām lēmumu – kamēr tāda iespēja pastāv, gatavosimies nometnei. Dievs svētīja mūs ar brīnišķīgu komandu, kura bija gatava pielāgoties notikumiem. Vairākas liecības jau tūlīt pēc nometnes apliecināja to, ka nometne bija nepieciešama gan tiem, kas kalpoja, gan tiem, kuriem kalpoja. Svarīgi atgādināt, ka nometne varēja arī nenotikt, bet Dieva mīlestība un uzticība paliek ar mums nemainīgi. Tādēļ ka mēs izejam šo ceļu kopā ar Tēvu, uzticoties, ka tikai Viņš zina nolūkus, kādi ir par mums, lai dotu mums nākotni un cerību. Tas būtu jau cits stāsts, un tomēr, kopā ar Viņu.
Lūgšanā un ar cerību mūsu debesu Tēvam, mēs sagaidām jauno nometnes sezonu!
 
 
“Pērlīte”– 4. – 10. jūlijs

Dalībnieku vecums: 7 – 12 gadi

Dalības maksa: 130,00 EUR

 
«Impulse» – 18. – 24. jūlijs

Dalībnieku vecums: 13 – 17 gadi

Dalības maksa: 130,00 EUR

 
 
 

Nepieciešamie dokumenti, lai piedalītos nometnē:

  • Nometnes dalībnieka anketa
  • Ar dalībnieka vecākiem parakstīts līgums
  • Ģimenes ārsta izziņa
 
Informācija pa tālruni: 29481471 (Darja Kuzņecova)