BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETNES

 

Nometne – tie ir neparasti piedzīvojumi, kas izmaina tevi un tavu dzīvi! Nometnē valda “trīsvienības” nosacījums: laiks, vieta un mērķi:

  • Nometne ir ilgstoša un nepārtraukta laikā: 24 stundas diennaktī vairāku dienu garumā. Lai pieņemtu patiesību, nodibinātu attiecības, nonāktu pie lēmuma pieņemšanas, kas izmainītu viņu dzīvi, nepieciešams laiks. Šis laiks ir nometnē!
  • Nometne notiek īpašā vietā, brīvi no darba, ieradumiem un ierastās ikdienas dzīves ietekmes. Nometnē tās dalībnieks ir pasargāts no pasaules ietekmes: TV, radiem, draugiem, skolotājiem, “ielas”.
  • Viss, kas notiek nometnē, pakļauts vienam mērķim: katru dalībnieku atvest pie pārliecības un pieaugsmes Kristū. Dalībnieks atrodas tikumiski tīrā, labestīgā vidē, uz Kristu centrētas aprūpes, mīlestības, prieka un atpūtas ieskauti, uz patiesām vērtībām orientēti.
  • Nometne – tā ir kalpošana, kura ietekmē cilvēka personības visas šķautnes. Nometnē ticība nevar palikt prāta vai jūtu līmenī. Te tā visdabiskākajā veidā iekļauj visu cilvēku.
 
 
Kas sagaida mūsu dalībniekus 2019.gada vasarā?
 
 
“Pērlīte”– 7. – 13. jūlijs

Dalībnieku vecums: 7 – 12 gadi

Dalības maksa: 130,00 EUR

 
«Impulse» – 21. – 27. jūlijs

Dalībnieku vecums: 13 – 17 gadi

Vieta: Lēdmane

Dalības maksa: 130,00 EUR

 

Nepieciešamie dokumenti, lai piedalītos nometnē:

  • Nometnes dalībnieka anketa
  • Ar dalībnieka vecākiem parakstīts līgums
  • Ģimenes ārsta izziņa