ZIEDOJUMI
 
Dod godu Tam Kungam arī no savas mantas un piešķir Viņam visu savu ienākumu pirmajus, tad pildīsies tavi šķūņi ar pilnību, un tavas vīna spiedes plūdīs pār malām pāri. (Salamana pamācības 3: 9.10)
 
Paldies par jūsu vēlmi mūs atbalstīt ar brīvprātīgiem finanšu ziedojumiem!
Jūsu līdzekļi tiks izmantoti, lai nestu Labo Vēsti par glabšanu visiem cilvēkiem, lai kalpotu un būt par svētību sabiedrībai un pilsētai, kurā dzīvojam.
Lai Dievs jūs svētī!
 
Ja vēlaties ziedot, dot desmito tiesu vai atbalstīt kādu īpašu draudzes projektu, jūs variet to darīt, izmantojot bankas karti, PayPal vai pārskaitot izvēlēto maksājumu uz draudzes norēķinu kontu:
 
 
 
 
Rekvizīti:
Rīgas Vasarsvētku draudze Kristīgais centrs “Labā Vēsts”
Ūnijas 99, Rīga, LV-1084
Reģ.Nr.: 90000094861
SEB BANK SWIFT code: UNLALV2X
IBAN: LV96UNLA0050021900753,
Lūdzu, norādiet pārskaitījuma mērķi: ZIEDOJUMS