SĀKOT AR 14.JŪNIJU SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI PLKST. 09:00 UN 11:00

No 14.jūnija kristīgajā draudzē “Labā vēsts”, lai izvairītos no cilvēku pulcēšanās lielā skaitā, svētdienas dievkalpojumi notiks plkst. 9:00 un 11:00, kuru laikā tiks ievēroti visi distancēšanās un dezinficēšanas noteikumi.
 
Lai tiktu izpildīti noteiktās kārtības nosacījumi, mēs lūdzam: pārliecinieties, ka jums nav nekādas saslimšanas pazīmes, palikt mājās, ja atrodieties Covid-19 riska grupā.
 
Ēkas iekštelpās nepieciešams:
  • Ievērot fiziskās distancēšanās nosacījumu – 2 metri
  • Pielietot dezinficēšanās līdzekļus
  • Būt atbildīgiem par bērnu distancēšanās nosacījumu ievērošanu, ja esiet izlēmuši ierasties kopā ar bērniem