SIEVIEŠU BROKASTIS
 
Dārgās jaunietes un sievietes, reizi trijos mēnešos mūsu draudzē notiek tikšanās tieši jums!
 
Šajās tikšanās reizēs:
  • Mēs varam iepazīt viena otru tuvāk,
  • Viena otru iedvesmot ar savām liecībām, atbalstīt ar kopējām lūgšanām,
  • Kopā apgūt sieviešu dzīves stāstus, kuri atrodami Bībelē.
Katrā tikšanās reizē būs arī kāda rozīnīte: īpašs viesis vai meistarklase.
 
“Sieviešu brokastis” – tās ir tikšanās mūsu draudzes jaunietēm no 15 gadu vecuma un sievietēm. Tāpat arī mūsu draudzenēm, kuras vēl neapmeklē mūsu draudzi, bet viņas, tāpat kā jau visas sievietes, interesē jautājumi, uz kuriem mēs kopā meklēsim atbildes, kuras atrodamas Dieva Vārdā.
 
Mūsu tikšanās datumu un laiku mēs savlaicīgi publicējam baznīcas notikumu kalendārā.
 
Papildus informācija pa tālr. 26150933 (Viktorija)