SLAVĒŠANAS UN PIELŪGSMES VAKARS

31.janvārī plkst. 19.00, dienā, kad noslēdzas draudzes kopējais gavēnis, mēs gaidām jūs uz Slavēšanas un pielūgsmes vakaru!
Gavēņa noslēgums – tas ir prieka un cerību, atbilžu un atvērto durvju laiks. Nāciet, lai visi kopā mēs pateiktos Dievam!