VIENOSIMIES LŪGŠANĀ

Dārgie brāļi un māsas!
Neskatoties un neparasto situāciju visā pasaulē un mūsu zemē, mēs turpinām palikt cerībā uz Dievu, uzticoties Viņam un paļaujoties uz Viņu.
Mūsu mērķis – ir paļāvība uz Dievu un kalpošana Viņam, grēcinieku pestīšana, Viņa Draudzes izveide un rūpes vienam par otru jebkurā situācijā.
 
 
 
 
Katru dienu no pl. 20:30 līdz 20:45 mēs piedāvājam visai mūsu draudzes saimei lūgt vienam par otru, par mūsu draudzi, par mūsu valsti, par Dieva aizsardzību tautai, par gudrību valdībai.
 
Tiešām, Tu, ak, Kungs, esi mans patvērums! Visuaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. Nekāds ļaunums tev nenotiks, nedz kāda nediena tuvosies tavai teltij; Psalms 91:9-10.