REDZĒJUMS
Mēs redzam draudzi…
 
…kuras centrā ir Dievs.
Mērķtiecīgu, cilvēkus stiprinošu un iedvesmojošu. Cilvēkus pievelkošu, pārliecinātu, garā stipru, uzvaru nesošu.
 
…stipru.
Lielu un nobriedušu.
 
…dzīvespriecīgu.
Dzīvības un prieka pilnu.
 
…mūsdienīgu.
Izmantojošu visus mūsdienīgos līdzekļus dievkalpojumos un slavēšanā.
 
…cilvēkus ceļošu.
Draudze, kura rada, apbruņo, paceļ cilvēkus, padarot tos par spējīgiem realizēt savu potenciālu.
 
…gādīgu.
Draudze, kurā ir patiesi kristīga morāle un dzīves veids, kurā cilvēki ir neliekuļoti, ar tīru sirdi, vienoti kā ģimenē, rūpējas viens par otru, var paļauties uz savstarpēju palīdzību, kurā neviens nejūtas vientuļš.
 
STRATĒĢIJA
 
Apustuļu darbi 10:38
„Ka Dievs ar Svēto Garu un spēku svaidījis nacarieti Jēzu, kas gājis apkārt, labu darīdams un dziedinādams visus velna nomāktos, jo Dievs bija ar Viņu.”
 

–   svētīt –   dziedināt –   atbrīvot –   atvest pie Dieva