VĒSTURE

Draudze “Labā Vēsts” dzimusi Rīgā pārmaiņu laikā.

 

Pārkārtošanās. Bijušās Padomju Savienības sabrukums. Neatkarība. Bijušie komunistu līderi kaut kur vēl ir saglabājuši savas pozīcijas. Bet tūkstošiem kristiešu no dažādām zemes malām, gadiem ilgi lūguši par Padomju Savienības garīgo atmodu, beidzot ieraudzīja atbildi uz savām lūgšanām. Pavērās iespēja sludināt evaņģēlisko patiesību cilvēkiem, kuros gadu desmitiem tika sēts ateisms. Bībele pārstāja būt par pagrīdes grāmatu. Uz bijušajām sociālisma valstīm ar Labo vēsti devās daudzi misionāri.

 

Viens no pašiem pirmajiem tādiem misionāriem, kurš atbrauca uz Latviju, bija Riks Renners. 1991.gada sākumā viņš ieradās no Amerikas, un sāka pasniegt nodarbības pirmajā Bībeles skolā kalpotājiem bijušās Padomju Savienības teritorijā – Jelgavā. Vēlāk viņš sāka pastāvīgu evaņģēlisko kalpošanu. Tas noteikti nebija viegls laiks Rikam un viņa ģimenei – sievai Denīzei un viņu trim dēliem. Renneru ģimenes pārcelšanos uz Latviju var salīdzināt ar epizodi no fantastikas filmas, kurā varoņi laika mašīnā pārvietojas no nākotnes uz pagātni, kurā grūti adaptēties jaunajā realitātē. Tik spilgts bija kontrasts starp labklājību Amerikā un nesakārtoto Latviju ar pustukšiem veikalu plauktiem. Dažu ierēdņu naidīgā izturēšanās pret atbraukušajiem misionāriem arī nevairoja optimismu. Tomēr vēlēšanās pildīt Dieva gribu bija pāri visam.

 

1992.gadā Riks Renners sāka sludināt Evaņģēlisko vēsti no TV ekrāniem. Jaunā TV programma ar nosaukumu “Labā vēsts ar Riku Renneru” kļuva tik populāra, ka salīdzinoši neilgā laikā šī raidījuma auditorija sasniedza 38 milj. cilvēku Baltijas valstīs, Baltkrievijā, Krievijā un Ukrainā. Raidījuma studijā no skatītājiem tika saņemtas tūkstošiem vēstuļu. 1992.gada beigās tika organizētas tikšanās ar skatītājiem. Kādā no tādām tikšanās reizēm izveidojās draudze “Labā Vēsts”.

 

2000.gadā Riks Renners pārcēlās uz Maskavu, kur nodibināja vēl vienu draudzi “Labā vēsts”. Par Rīgas draudzes “Labā Vēsts” mācītāju tika iesvētīts Andrejs Čebotarjovs, tuvākais Rika Rennera palīgs. Sākumā draudzei vēl nebija savas telpas, un pirmos 5 gadus dievkalpojumi notika Latvijas Zinātņu Akadēmijas ēkā. Kādreiz šī ēka bija dāsni izrotāta ar padomju simboliku, bet drīz vien vietā, kur reiz skanēja: “Partija – mūsu ēras prāts, gods un sirdsapziņa!”, ieskanējās nemainīga patiesība: “Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība!”

 

Laiki mainījās. Pašlaik mūsu draudzei ir savs nams, kurš tika uzcelts 1998.gadā. Tas patiešām ir Dieva nams, un ne tikai. Tas vēl ir mūsu mājas. Mājas, kurās gribas būt. Tajā ir lielā zāle dievkalpojumiem, mazā zāle, konferenču zāle, bērnu attīstības centrs, sporta zāle, trenažieru zāle, divi bērnu rotaļu kompleksi (telpās un āra laukumā), jauniešu istaba, kristīgās literatūras veikals, kā arī citas telpas, tik piepildītas ar viesmīlības atmosfēru, ka tās pat grūti atstāt. Visur jūtams mājīgums. Šeit par jums vienmēr priecāsies!

 
“Dievs mūs ir savienojis brīnišķīgā ģimenē”, saka mācītājs Andrejs Čebotarjovs, “pēc Dieva gribas es esmu šīs ģimenes galva. Un es zinu, ka atmosfēra mūsu namā ir atkarīga tikai no mums pašiem. Jo pats dārgākais Dieva Valstībai ir cilvēki!”