JAUNIEŠU KALPOŠANA
 

„Māci savam bērnam viņa ceļu, no tā viņš neatstājas arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis. ” Salamana pamācības [22:6]

 

Mēs ticam, ka jauniešu kalpošana ir būtiska, jo zinām, ka tas, kas šodien ir  jaunietis, rīt pārtaps par  ārstiem, skolotājiem, politiķiem – mūsu sabiedrības un valsts nākotne. Katrs jaunais cilvēks potenciāli ir tas, kurš rīt cieši strādās un sadarbosies kopā ar noteiktu ļaužu grupu, uz tiem  atstājot noteiktu iespaidu. Kāda būs šī ietekme? Mēs saprotam, cik svarīgi mūsu jauniešos ir ieaudzināt garīgās un tikumiskās vērtības, tos tuvāk iepazīstināt ar Dievu, iemācīt uzticēties, attīstīt sadraudzību un personīgās attiecības ar Viņu. Mēs esam pārliecināti, ka, ja jau no agras jaunības viņi iemācīsies veidot savu dzīvi saskaņā ar Dieva plānu, balstoties uz kristīgām vērtībām, pazīs Kristu un sekos Tam, tad viņu ietekme nesīs slavu Dievam un Viņa gaismu ļaudīm. Lai sasniegtu iepriekš minētos mērķus, jauniešu kalpošanai ir vairāki virzieni:

 
Jauniešu dievkalpojumi – notiek katru sestdienu plkst. 18:00. Tas ir laiks, kad jaunieši pulcējas kopā, lai godinātu Dievu, ieklausītos Vārdā, vienotos sadraudzībā, padzertu tēju utt., īsi sakot – draugu lokā labi pavadīt laiku.
 
Pusaudžu nometne “Impulse” – vasaras nometne, kas organizēta pusaudžiem no 13 līdz 17 gadiem. Bet, kā noskaidrojām iepriekš, nometne ir lielisks laiks un vieta. Atgriezies no nometnes, neviens nepaliek tāds kā bijis. Tur mēs gūstam jaunu pieredzi, atklājam svarīgas lietas, atpūšamies, pieņemamies spēkā un bagātīgi papildinām krāšņo iespaidu rezerves.
 

Aicinām tevi kļūt par dalībnieku mūsu jauniešu kalpošanā!