ZIEDOJUMI
 
Jūs varat atbalstīt mūs ar saviem brīvprātīgajiem finansu ziedojumiem, pārskaitot līdzekļus uz draudzes norēķinu kontu:
 
Rekvizīti:
Rīgas Vasarsvētku draudze Kristīgais centrs “Labā Vēsts”
Ūnijas 99, Rīga, LV-1084
Reģ.Nr.: 90000094861
SEB BANK SWIFT code: UNLALV2X
IBAN: LV96UNLA0050021900753,

Lūdzu, norādiet pārskaitījuma mērķi: ZIEDOJUMS

 
Jūsu līdekļi tiks izmantoti draudzes projektu realizācijai. Projektu pamatmērķis ir kalpot un būt par svētību sabiedrībai un pilsētai, kurā dzīvojam, nest Labo Vēsti par glabšanu visiem cilvēkiem.
Lai Dievs Jūs svētī!