Laipni aicināti!
 
Draudze „Labā Vēsts” sastāv no dažāda vecuma, tautību, kultūras un sociālā stāvokļa cilvēkiem. Sekojot Jēzus Kristus vārdiem, mēs esam sevi veltījuši tam, lai kalpotu un būtu par svētību sabiedrībai un pilsētai, kurā dzīvojam.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REDZĒJUMS

Palīdzēt cilvēkiem, kuri nepazīst Dievu, kļūt par pārliecinātiem Jēzus Kristus sekotājiem.

Mēs redzam draudzi, kuras centrā ir Dievs. Mērķtiecīgu, cilvēkus stiprinošu un iedvesmojošu. Cilvēkus pievelkošu, pārliecinātu, garā stipru, uzvaru nesošu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRAUDZE

Mūsu vēsture

Draudze “Labā Vēsts” dzimusi Rīgā pārmaiņu laikā. Pārkārtošanās. Bijušās Padomju Savienības sabrukums. Neatkarība. Bijušie komunistu līderi kaut kur vēl ir saglabājuši savas pozīcijas. Bet tūkstošiem kristiešu no dažādām zemes malām, gadiem ilgi lūguši par Padomju Savienības garīgo atmodu, beidzot ieraudzīja atbildi uz savām lūgšanām.
 
 
 
 
 
 
 
 
PAR MUMS

Ticības simbols 

Es ticu uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju, debess un zemes Radītāju;

un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.

Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu Baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu.
 
Āmen!
 
 
 
 
 
 
 
 
DRAUDZE

Komanda

Andrejs un Zina Čebotarjovi
Mācītājs
 
 
Mihails
Dmitruks

Mācītājs

 
 
 
 

 

Sergejs Kazakevičs
Diakons
 
 
Viktorija Ščeglova
Mācītāja Andreja Čebotarjova asistente
Darja Kuzņecova

Bērnu kalpošana