Muzikālā kalpošana
 
Ir taču tā, ka kādā brīdī jums ļoti gribas dziedāt? Un tā nav nejaušība! Pats Dievs ir ielicis cilvēkā vēlmi pielūgt Viņu, slavēt Viņa Vārdu: “ Visi, kam dvaša, lai slavē To Kungu! Alelujā!” (Psalms 150:6)
 

Slavēšanas grupa palīdz cilvēkiem atvērt viņu sirdis Dieva priekšā, dot Viņam godu un pateicību, jo Viņš ir tā cienīgs. Lūgšana un slavēšana – neatņemama daļa mūsu attiecībās ar Dievu.