BAZNĪCU
NAKTS

2022.GADA 28.MAIJĀ

 

PALĪDZĪBA
UKRAIŅU

BĒGĻIEM