KURSS “PĀRVĒRTĪBAS” (NO 11. SEPTEMBRA LĪDZ 13. NOVEMBRIM)

Kurss “PĀRVĒRTĪBAS” – tā ir iespēja labāk iepazīt ticības mācību draudzē Labās Vēsts, kā arī vēl viens solis pašam garīgās izaugsmes ceļā, lai sasniegtu “īsto vīra briedumu, Kristus diženuma pilnības mēru.” (Efeziešiem 4:13).
 
Ikviens vēlas mainīties, padarīt savu dzīvi labāku, bet drošākais veids, kā pārveidot savu dzīvi, ir sākt ar tās svarīgāko sastāvdaļu, ar garīgo dzīvi. Pats dzīves maiņas process, saskaņā ar Dieva principiem, prasa mūsu aktīvu līdzdalību.
 
 
Mēs piedāvājam jums efektīvu rīku, kas palīdzēs jums pārveidot sevi dvēseliski, garīgi un fiziski.
 

Kurss “PĀRVĒRTĪBAS” sastāv no desmit tēmām:

1. Dieva Vārds
2. Dieva daba
3. Taisnības dāvana
4. Jauna radība
5. Svētā Gara dāvana
6. Pārveidots prāts
7. Pārveidots ķermenis
8. Pārveidotā baznīca. Dalība.
9. Kur notiek pārvērtības? Ūdens kristības.
10. Pārveidojot pasauli

 

Nodarbības sākas 11. septembrī plkst. 09:00, ilgums – 1 stunda