KURSS “PĀRVĒRTĪBAS”

Kurss “PĀRVĒRTĪBAS” – tā ir iespēja labāk iepazīt ticības mācību draudzē Labās Vēsts, kā arī vēl viens solis pašam garīgās izaugsmes ceļā, lai sasniegtu “īsto vīra briedumu, Kristus diženuma pilnības mēru.” (Efeziešiem 4:13).
 
Ikviens vēlas mainīties, padarīt savu dzīvi labāku, bet drošākais veids, kā pārveidot savu dzīvi, ir sākt ar tās svarīgāko sastāvdaļu, ar garīgo dzīvi. Pats dzīves maiņas process, saskaņā ar Dieva principiem, prasa mūsu aktīvu līdzdalību.
 
 
Mēs piedāvājam jums efektīvu rīku, kas palīdzēs jums pārveidot sevi dvēseliski, garīgi un fiziski.
 

Kurss “PĀRVĒRTĪBAS” sastāv no desmit tēmām:

 

Ievads – 26.februārī
1. Dieva Vārds – 5.martā
2. Dieva daba – 12.martā
3. Taisnības dāvana – 19.martā
4. Jauna radība – 26.martā
5. Svētā Gara dāvana – 2.aprīlī
6. Pārveidots prāts – 16.aprīlī
7. Pārveidots ķermenis – 30.aprīlī
8. Pārveidotā baznīca. Dalība. – 7.maijā
9. Kur notiek pārvērtības? Ūdens kristības. – 14.maijā
10. Pārveidojot pasauli – 21.maijā

 

Atgādinām, ka kurss “PĀRVĒRTĪBAS” ir obligāts tiem, kas vēlas kļūt par draudzes locekļiem.
 
Nodarbību sākums 26.februārī no plkst.09:00 līdz 10:00, Zaļajā zālē (1.stāvs).