LŪGŠANU VAKARS

26.maijā plkst.19:00
 
Lūgšanu vakars – tas ir laiks, kad mēs visa draudze vienojamies lūgšanā un mūsu Kunga pielūgsmē. Laiks, kad mēs varam pateikties Viņam par mīlestību, ko Viņš atjauno mūsos katru dienu. Laiks, lai izteiktu dedzīgu mīlestību un atzinību Dievam.
Aicinām jūs piebiedroties draudzei lūgšanā!