LŪGŠANU VAKARS

29.novembrī pl. 19:00
Aicinām jūs atlikt visas savas rūpes un piektdienas vakaru veltīt lūgšanām un mūsu Kunga slavēšanai!
 
Mēs ticam, ka Svētais Gars šo pielūgsmes vietu piepildīs ar Sevi un mēs saņemsim atbildes uz mūsu lūgšanām.
 
Vecāki, ja jums nav neviena kam uzticēt jūsu bērna pieskatīšanu – ņemiet viņus līdz. Mūsu bērnu kalpošana parūpēsies par viņiem.